Body Movement Coach

Utbilda dig till Body Movement Coach™
med Kraftfulla, Kreativa och Kroppsliga Coaching verktyg

Body Movement Coach™ utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med människor och använda kraftfulla, kreativa och kroppsliga coaching verktyg. Utbildningen ger dig en gedigen grund av teoretiska ramar, pedagogiska strukturer och konkreta verktyg, i syfte att skapa ett öppet, tryggt och utforskande utrymme för människor i deras process av självutforskande och transformation.

Utbildningen syftar till:

att förmedla kunskaper, teori, praktik och förståelse för sambandet kropp, andning, rörelse och självkännedom. Utbildningen syftar också till att utveckla ledarskapskvalitéer för coaching av rörelseprocesser.


Tidigare deltagare och nu BM-Coach:
” Jag har gått många kurser och utb. tidigare, men den här gjorde skillnad för mig! BMC utbildningen gav mig kunskap, självförtroende och slutligen modet att börja arbeta med människor. “  Anibadh, Lärare

Varför en BM-Coach utbildning?

I en värld och ett liv av föränderlighet och tillgång till större och större informations flöde är transformation och centrering centrala begrepp. Påminnelsen om att vår lycka, vår hälsa, våra svar och inre drömmar börjar, bor och är förankrad inom oss blir än mer viktig att komma ihåg.

Coach är ett relativt vanligt begrepp idag som handlar om att hjälpa andra att hjälpa sig själva och på så sätt bidra till att människor mår bättre. Detta genom en verbal dialog med olika frågeställningar i syfte att klienten kan tydliggöra och komma i kontakt med sina behov och mål samt hitta vägarna dit.

Våra iakttagelser
Under åren då vi som skapat den här utbildningen har jobbat med människor, coaching, kroppar och processarbete genom olika metoder så har vi upptäckt och erfarit att den kreativa kroppsliga dialogen genom fokus på andning, rörelse och beröring etc. supportar, tydliggör och fördjupar en större upplevelse av kontakt med behov, kraft, idéer, inspiration och självkänsla m.m.

Kontakten med dessa kvalitéer är viktiga grundstenar för alla delar i livet och för att få klarhet om mål och mening i syfte att kunna leva sin fulla potential och förkroppsliga sina drömmar.

Vi har också sett och hört genom åren behovet av vägledning, inspiration, kunskap och fördjupning av att skapa utrymmen till och för människor med kroppsbaserade verktyg i olika sammanhang.

Sammanfattningsvis vill vi väva samman olika metoder och verktyg som vi använder oss av och tror på till en integrativ föreningen och skapa en utbildning där vi kan dela med oss av detta till andra eldsjälar som brinner för samma sak.